Praktische informatie

In het belang van de voortgang van therapie kan het nodig zijn dat ik naar persoonlijke gebeurtenissen of gedachten/gevoelens vraag. Al deze informatie zal ik vertrouwelijk behandelen en niet met derden bespreken zonder uw toestemming.

Ik zie mijn behandelingen als aanvullend op de reguliere gezondheidszorg. Ik werk dan ook samen met de huisarts, fysiotherapie of andere medisch specialisten. Wanneer u medicijnen gebruikt, raad ik aan bij uw huisarts te melden dat u een alternatieve therapie volgt, want dit kan soms van invloed zijn op de werking van uw medicijnen.

Mijn behandelingen zijn er op gericht de cliënt zelfredzaam te maken betreffende haar/zijn eigen gezondheid en welbevinden.

Als u komt voor een behandeling is het verstandig niet te zwaar te eten. Na de behandeling is het goed om even de tijd voor u zelf te nemen en om extra water te drinken om de vrijgekomen afvalstoffen af te laten vloeien.

Mijn behandelingen zijn niet erotisch van aard. U kunt in alle gevallen uw ondergoed aanhouden.

Als u verhinderd bent, verzoek ik u dit 24 uur van te voren telefonisch of per email door te geven. Anders ben ik genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) en de stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Mijn tarieven worden door de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoed. Bekijkt u hiervoor de website en polisvoorwaarden van uw verzekeraar.

Bij eventuele klachten over de dienstverlening kunt u terecht bij de klachtencommissie van de VBAG of het tuchtrecht van de RBCZ.